Research

Work in progress

 1. Drug expenditure growth in Norway since 2010: The contribution of new drugs vs. generic competition (with Jon Andersen, Mari Holden, Steinar Strøm and Mattis Wigestrand).
 2. Taking the competitor’s pill: when combination therapies enter pharmaceutical markets (with Kurt R. Brekke and Odd Rune Straume)

In English:

 1. Brekke, K.R., D.M. Dalen and O.R. Straume (2023): The price of cost-effectiveness thresholds under therapeutic competition in pharmaceutical markets. Accepted for publication in Journal of Health Economics.
 2. Brekke, K.R., D.M. Dalen and O.R. Straume (2023):Competing with precision: Developing predictive biomarkers. Accepted for publication in Scandinavian Journal of Economics.
 3. Brekke, K.R., D.M. Dalen and O.R. Straume (2022): Paying for pharmaceuticals: uniform pricing versus two-part tariffs. Journal of Health Economics. The article was awarded the 2023 EEG Research Prize in Economics at the University of Minho.
 4. Dalen, D. M., M. Locatelli, and S. Strøm (2021): Biosimilar bidding in centralized tenders in Norway. Nordic Journal of Health Economics.
 5. Dalen, D. M., M. Locatelli, and S. Strøm (2018): An equilibrium model estimated on pharmaceutical data. Atlantic Economic Journal.
 6. Dalen, D. M., M. Locatelli, E. Sorisio and S. Strøm (2014): Does the Identity of the Third-Party Payer Matter for Prescribing Doctors? Applied Economics and Finance.
 7. Brekke, K. R., D. M. Dalen and T-H. Holmås (2013): Diffusion of pharmaceuticals: cross-country evidence of anti-TNF drugs. The European Journal of Health Economics.
 8. Brekke, K. R., D. M. Dalen and S. Strøm (2012): Should pharmaceutical costs be curbed? Nordic Economic Policy Review.
 9. Dalen, D. M. and E. R. Moen (2012): Ownership and cost-sharing contracts. Australian Economic Papers.
 10. Dalen, D.M. K. Furu, M. Locatelli and S. Strøm (2011): Generic substitution: Evidence from a new individual patient-doctor database. European Journal of Health Economics.
 11. Dalen, D.M. and S. Strøm (2006): The pharmaceutical market in Norway. In Competition and Welfare – the Norwegian Experience by L. Sørgard (ed.). The Norwegian Competition Authority
 12. Dalen, D.M., S. Strøm and T. Haabeth (2006): Price regulation and generic competition in the pharmaceutical market. European Journal of Health Economics, 7, 208-214.
 13. Dalen, D.M., E. R. Moen and C. Riis (2006): Contract renewal and incentives in public procurement. International Journal of Industrial Organization, 24, 269-285.
 14. Dalen, D.M., Nils-Henrik M. von der Fehr, and Espen Moen (2003): Regulation under Wage Bargaining. Economic Journal, 113, 525-538.
 15. Dalen, D.M., and Andres Gomez-Lobo (2003): Yardsticks on the road: Regulatory contracts and cost efficiency in the Norwegian Bus Industry. Transportation, 30, 371-386
 16. Dalen, D.M., E. R. Moen and C. Riis (2001): Public ownership as a signaling device. Nordic Journal of Political Economy. 27, 3-12.
 17. Dalen, D.M. (2000): Catching-up investment without regulatory commitment. Journal of Regulatory Economics. 18, 133-150.
 18. Dalen, D.M. (1998): Yardstick Competition and Investment Incentives. Journal of Economics & Management Strategy. 7, 105-126.
 19. Grytten, J and D.M. Dalen (1998): Too many for too few: Efficiency in the Norwegian dental care industry. Journal of Health Economics. 16, 483-497.
 20. Dalen, D.M. and A. Gomez-Lobo (1997): Estimating cost functions in regulated industries characterized by asymmetric information. European Economic Review. 41, 935-942. Invited paper at the Annual Congress of the European Economic Association, Istanbul, August 1996.
 21. Dalen, D.M. (1997): Regulation of Quality and the Ratchet Effect: Does unverifiability hurt the regulator? Journal of Regulatory Economics. 11, 139-156.
 22. Dalen, D.M. (1996): Strategic Responses to Relative Evaluation of Bureaus: Implication for Bureaucratic Slack. Journal of Productivity Analysis,7, 29-39
 23.  Dalen, D.M. (1995): Efficiency-improving Investments and The Ratchet Effect. European Economic Reveiw.39, 1511-1522.

In Norwegian:

 1. Med forhandlingsmakt skal legemiddelprisene fastsettes. Samfunnsøkonomen. Nr.5. 2020.
 2. Markedsmakt og innovasjon på norsk sokkel (med Michael Hoel og Steinar Strøm). Samfunnsøkonomen. 3/2011.
 3. D.M. Dalen and E. R. Moen: Borgerlønn: en samfunnsøkonomisk analyse. CREAM-rapport 4-2010. Handelshøyskolen BI.
 4. D.M. Dalen (2009): Sykehusenes legemiddelanbud. Konkurranse på hvilke vilkår? Samfunnsøkonomen. 8/2009.
 5. Kalkulasjonsrenten på lang sikt i en usikker verden (med Michael Hoel og Steinar Strøm). Samfunnsøkonomen. 8/2008.
 6. M. Dalen, E. R. Moen, C. Riis (2007): Regulering av fjernvarme. Forskningsrapport nr.14. Handelshøyskolen BI. 06/2007
 7. På like vilkår? En analyse av konkurranse mellom offentlige og private foretak (med Trond Bjørnenak, Dag Morten Dalen, Trond E. Olsen og Gaute Torsvik), Økonomisk Forum 1/2006.
 8. D.M. Dalen and C. Riis (2005): Konkurranse for innovasjon. Moderniseringsdepartementet.
 9. På like vilkår? En analyse av konkurranse mellom offentlige og private foretak (med Trond Bjørnenak, Dag Morten Dalen, Trond E. Olsen og Gaute Torsvik), Skrifter fra Konkurransetilsynet nr. 1/2005.
 10. D.M. Dalen, O. Lædre and C. Riis (2004): Statlig styring av prosjektledelse. Frischsenteret. Rapport 5/2004.
 11. D.M. Dalen and S. Strøm (2004): Pris- og avanseregulering for legemidler. Frischsenteret. Rapport 4/2004.
 12. D.M. Dalen and N-H. M von der Fehr (2003): Økonomiske prinsipper for fastsettelse av priser for jernbaneinfrastruktur. Frischsenteret. Rapport 3/2003.
 13. D. M. Dalen, E. R. Moen, C. Riis (2003): Privat arbeidsformidling. Forskningsrapport 9/2003. Handelshøyskolen BI.
 14. D.M. Dalen (2003): Legemiddelmarkedet etter apotekreformen. HERO Skriftserie 2003:1
 15. Dalen, D.M. (2001): Refomer i helsesektoren – politikk og økonomisk realiteter. Tidsskrift for helse, medisin og teknikk. Nr.1.
 16. Dalen, D.M. and A. J. Lund (2001): Håndtering av finansielle kriser: Norges Banks rolle. Økonomisk Forum.
 17. Dalen, D.M. (2000): Regulering og international regelverkskonkurranse i finansnæringen. NOU 2000:9 Vedlegg 4.
 18. Dalen, D.M. (2000): Konkurranseutsetting av offentlige tjenester: Eierskap, kontrakter og konkurranse. Sosialøkonomen, 54, 23-28.