Op-eds

Anbud – så lenge det varer. Dagens Medisin (Nettutgave). 11.02.2022.

Tilsløring i debatten om metodevurderinger. Dagens Medisin (Nettutgave). 16.11.2021

Kunnskapsbaserte råd for metodevurderinger. Dagens Medisin (Nettutgave). 5.11.2021

Vaksinespillet. Dagens Medisin (Nettutgave). 1.2.2021

Bedre legemiddeltilgang med Netflix-metoden? Dagens Medisin. 27.8.2020

Patenter når epidemiene rammer. Dagens Medisin. 6.4.2020

Hva skjedde nå Nokut. Khrono 6.2.2020

En bitteliten braksuksess. Khrono 3.8.2019

La ikke universitetsstyrene ødelegge for god studentutveksling. Khrono.no 11.05.2019

Men hva er de økologiske økonomenes løsning, da? DN 22.12.2018

Enda lenger bort fra sovjetiske traktorer. DN 12.6.2018

Attraktiv portvakt. DN 20.10.2017

Tjent med hoteller som gratispassasjerer? DN 29.9.2017

Statlig krisehjelp bør være sjelden. DN 3.8.2017

Samfunnet må ta i bruk innovative legemidler. Dagens Medisin 6.3.2017 (med Christian Riis)

Usynlig produktivitetsvekst. DN 25.1.2017

Trenger teknoentusiaster. DN 3.1.2017

Hemmelighold er ikke uforståelig. DN 13.6.2017

Statsrådens privathøyskoleproblem. DN 12.4.2016 (med Ingunn Moser)

Må de studere på heltid, da? DN 24.4.2015

Mange senger, få pleiere. DN 30.12.2014

Kunnskapsbaserte råd for metodevurderinger. Dagens Medisin (Nettutgane). 5.11.2021

Vaksinespillet. Dagens Medisin (Nettutgave). 1.2.2021

Bedre legemiddeltilgang med Netflix-metoden? Dagens Medisin. 27.8.2020

Patenter når epidemiene rammer. Dagens Medisin. 6.4.2020

Hva skjedde nå Nokut. Khrono 6.2.2020

En bitteliten braksuksess. Khrono 3.8.2019

La ikke universitetsstyrene ødelegge for god studentutveksling. Khrono.no 11.05.2019

Men hva er de økologiske økonomenes løsning, da? DN 22.12.2018

Enda lenger bort fra sovjetiske traktorer. DN 12.6.2018

Attraktiv portvakt. DN 20.10.2017

Tjent med hoteller som gratispassasjerer? DN 29.9.2017

Statlig krisehjelp bør være sjelden. DN 3.8.2017

Samfunnet må ta i bruk innovative legemidler. Dagens Medisin 6.3.2017 (med Christian Riis)

Usynlig produktivitetsvekst. DN 25.1.2017

Trenger teknoentusiaster. DN 3.1.2017

Hemmelighold er ikke uforståelig. DN 13.6.2017

Statsrådens privathøyskoleproblem. DN 12.4.2016 (med Ingunn Moser)

Må de studere på heltid, da? DN 24.4.2015

Mange senger, få pleiere. DN 30.12.2014