Debatt og kronikker

Enda lenger bort fra sovjetiske traktorer. DN 12.6.2018

Attraktiv portvakt. DN 20.10.2017

Tjent med hoteller som gratispassasjerer? DN 29.9.2017

Statlig krisehjelp bør være sjelden. DN 3.8.2017

Samfunnet må ta i bruk innovative legemidler. Dagens Medisin 6.3.2017 (med Christian Riis)

Usynlig produktivitetsvekst. DN 25.1.2017

Trenger teknoentusiaster. DN 3.1.2017

Hemmelighold er ikke uforståelig. DN 13.6.2017

Statsrådens privathøyskoleproblem. DN 12.4.2016 (med Ingunn Moser)

Må de studere på heltid, da? DN 24.4.2015

Mange senger, få pleiere. DN 30.12.2014