Om meg selv

Jeg ble født i Heddal samme år som Stortinget innførte folketrygden. I tillegg til å være trofast medlem av denne trygden, er jeg for tiden professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI. Her har jeg vært ansatt siden 1998, i perioden 2010-2018 som prorektor, med utvikling og oppfølging av BIs utdanningstilbud som arbeidsområde.

Det inneværende akademiske året (2018-2019) er jeg gjesteforsker på Paul Merage School of Business, som er handelshøyskolen til University of California – Irvine.

Mine faglige interesser har for det meste vært knyttet til myndighetenes regulering av markeder og bedrifter, slik den arter seg på områder som helse, samferdsel og energi, og i teorien.

Skråsikkerhet er jeg dårlig på. Trur eg.